• Gait analysis: Is it easy to learn to walk like someone else? 

      Stang, Øyvind (Master thesis, 2007)
      NORSK: I denne masteroppgaven skal vi undersøke hvorvidt det er lett eller vanskelig å lære seg å gå som en annen persons slik at en vil bli godkjent av et autentiseringssystem som baserer seg på ganglag. I de senere ...