• Barndom på anbud? 

      Stampe, Mari Alstad . (Master thesis, 2020)
      Spesialpedagogisk tilbud til barn med særskilte behov er en lovfestet rettighet. Tilbudet har som formål å sikre at alle under opplæringspliktig alder får individuelt tilpasset og maksimalt utbytte av læringstilbudet. Denne ...