• Leseferdigheter blant innvandrere og øvrige elever i grunnskolen 

      Stakston, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven har forsøkt å undersøke forskjeller i leseferdigheter mellom innvandrerelever og øvrige elever i Norge og Tyskland, og hvorvidt effekten av å være innvandrer på lesescoren påvirkes av andelen innvandrere på ...