• Radikal prostatektomi og livskvalitet 

      Staib, Annichen Marie. (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Radikal prostatektomi og livskvalitet Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan sykepleier gjennom undervisning og veiledning kan bidra til å øke livskvaliteten til pasienter som behandles med ...