• Climate Change Adaptation Measures for Buildings—A Scoping Review 

   Stagrum, Anna Eknes; Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Lohne, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract:As the climate changes globally and locally, the built environment will be subject to differentclimatic exposure than in the past. Adaptation measures are required to ensure the long-termintegrity and successful ...
  • Fuktopptak i plastisolasjon 

   Stagrum, Anna Eknes (Master thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvor mye fukt som blir absorbert i ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) når de er utsatt for stående vanntrykk og fuktmettet luft. I tillegg er påvirkningen ...
  • Internal Rain Gutter for BIPV Dimensioning the Internal Rain Gutter for ZEB Laboratory's BIPV Roof 

   Johansen, Katalin Sandor (Master thesis, 2019)
   ZEB Laboratoriet skal bli et kontor og utdanningsbygg, samtidig som det vil benyttes til forskning og utvikling av løsninger for nullutslipps bygninger. Bygningen planlagt og vil bli bygget med fokus på redusert materialbruk, ...