• Konstruksjon av digital heltallsaritmetikk: Multiplikativ divisjon 

      Stafto, Karl Marius (Master thesis, 2008)
      Denne oppgaven beskriver hvilke algoritmer og metoder som kan benyttes til å utføre regneoperasjonen multiplikativ divisjon i maskinvare. Videre beskrives arkitekturen til de mest egnete metodene for å beregne divisorens ...