• Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen 

      Stabel, Anne-Mette; Jørgensen, Camilla Stabel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Hvorfor feires det månedsfester og årstidsfester i steinerskoler? I denne artikkelen undersøker vi hvilke svar et utvalg skriftlige kilder knyttet til steinerpedagogikk gir på dette spørsmålet. Kildene kategoriseres som ...