• De stille stemmene 

      Støver, Kristin (Master thesis, 2016)
      Denne kvalitative studien har fokus på hvordan unge innagerende mennesker opplever sin atferd og livssituasjon. Formålet med studien er å få frem de stille stemmene, og se hvilke tanker, opplevelser og meninger de har om ...