• Danseundervisning for barn og unge med atferdsvansker og ADHD 

      Stølen, Beret Roksvåg (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om danseundervisning for barn og unge med atferdsvansker og/eller ADHD. Oppgaven bygger på informasjon fra intervjuundersøkelse med dansepedagoger med relevant erfaring, og empiri innen forskningsfelt ...