• Kvalitetsvurderinger ved akkvisisjon av eiendom 

      Spikkerud, Maren (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne rapporten er interesse for eiendomsutvikling i praksis, spesielt hvordan utviklere vurderer kvaliteter ved akkvisisjon av eiendom, og deretter kvalitetens betydning for pris. Ut fra deltakelser på ...