• FACTORS REGULATING THE RETURN MIGRATION OF SEA TROUT (SALMO TRUTTA) IN RIVER FREMSTADELVA 

   Sperre, Nicolas (Master thesis, 2021)
   Til tross for at luseinfestasjoner på vill Atlantisk laks (Salmo salar) i dag brukes som en bærekrafts indikator i det norske forvaltnings systemet, Trafikklyssystemet, behøves mer kunnskap om ørretens vandringsatferd samt ...
  • Lakselus i anlegg med og uten rensefisk 

   Sperre, Nicolas; Sørmoen, Adrian; Stavik, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven gjør rede for morfologiske forskjeller hos lakselus ved et oppdrettsanlegg med og et uten rensefisk. Vindsneset ligger i et fjordsystem der oppdrettsanlegg i nærheten ikke benytter rensefisk, mens Furneset ...