• Feasibility of VR exergames for gait training in post-stroke patients 

      Souza, Andréa Silva (Master thesis, 2020)
      Sammendrag [Hensikt] Denne studien hadde som formål å undersøke gjennomførbarhet av et virtuelt reality (VR) gangtreningsspill rettet mot gangsymmetri hos personer etter hjerneslag. [Deltakere og metode] Studien ble utført ...