• SIMULERING AV TOGTRAFIKK VED PRODUKSJONSENDRING 

      Sonstabo, Torgeir (Master thesis, 2011)
      Denne rapporten er en del av arbeidet med masteroppgaven “Simulering av togtrafikk vedproduksjonsendring” ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU våren 2011.Arbeidet er gjennomført i samarbeid med NTNU, ...