• Kvinnelighet i teatret 

      Solveig Villung (Bachelor thesis, 2020)
      Kva for klisjéar og stereotypar om kvinneligheit finst i og utanfor teatret, og på kva måte finn dei stad i førestillingane Bare en våt munn og Jesus Christ Superstar? Her definerer eg kva omgrepet kvinnelegheit inneberer ...