• Covid-19: The Future of Home Office 

      Solstad, Nora Amanda (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne masteroppgaven var å se på erfaringene og framtidsorienteringene ansatte i et stort ingeniørfirma har dannet seg, etter å ha jobbet hjemmefra under Covid-19 pandemien i Norge. De psykososiale faktorene ...