• Personliget i arbeid 

   Solnør, Sunniva Midthaug (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan det oppleves å ta personlighetstester i arbeidssammenheng, med fokus på ledere. Datagrunnlaget er derfor basert på et kvalitativt dybdeintervju med tre informanter som har opplevd å ta ...
  • Såret i Bygda 

   Solnør, Sunniva Midthaug (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven tar for seg opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft i et lokalsamfunn, og er basert på en casestudie med 11 dybdeintervjuer med innbyggere på et sted hvor det nylig er bygget ...