• Linear Model Predictive Control of a 3 DOF Helicopter 

      Sollie, Heidi-Irene Harvey (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven presenterer implementasjonen av lineær modellprediktiv regulering (MPR) av et modellhelikopter med tre frihetsgrader, der pitch og høyden til helikopteret er brukt som pådrag for å styre systemet til ...