• Hva gjør at den palliative pasienten etterspør hjelp til å dø? 

   Tjugum, Heidi; Helland, Øyvind; Sollid, May Ingvild (Student paper, others, 2013)
   NORSK: Dette litteraturstudiet diskuterer forhold som gjør at den palliative pasienten etterspør hjelp til å dø. Med utgangspunkt i teori om palliativ omsorg, hospicefilosofi, livskvalitet og etikk blir problemstillingen ...
  • Hvilke behov for sykepleie er identifisert hos pasienter med gynekologisk kreft 

   Myrvold, Stine Stadheim (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt Oppgavens hensikt er å belyse hvile behov for sykepleie er identifisert hos pasienter med gynekologisk kreft. Samtidig bidrar til økt kunnskap om hvilke tiltak sykepleiere kan gjør, for å bedre hverdagen og ...
  • Hvordan kan forhåndssamtale bidra til sykepleierens oppfølgning av kreftpasienter? 

   Goflebakke, Ingvild Lund; Pedersen, Katrine (Bachelor thesis, 2024)
   Bakgrunn Antallet mennesker som får kreft er økende, ettersom vi stadig blir flere i befolkningen. Hos langkommende kreftpasienter er fokuset på smertelindring og lindring av andre symptomer sentralt. I tillegg har de har ...
  • KOLS og Livskvalitet 

   Inguito, Ian Patrick; Andisha, Hamid (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: Kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en livstruende sykdom som kan gi betydelig funksjonsnedsettelse. Cirka 6-7 prosent av befolkningen over 40 år har KOLS i Norge og antallet vil holde seg høyt ...