• Subglacial landscapes of East Antarctica 

      Solheim, Marianne (Master thesis, 2019)
      Kunnskap om erosjonshistorien til den øst-antarktiske innlandsisen er nødvendig for å rekonstruere preglasiale landskap i Antarktis, som i sin tur kan bidra til forståelsen av fortidige og framtidige volumendringer hos ...