• Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt 

      Solheim, Hege Gry; Dammen, Erik; Skaldebø, Håvard O.; Myking, Eystein; Svendsen, Elisabeth Krogh; Torgersen, Paul (Concept Rapport, 0804-5585; 4, Research report, )
      Denne rapporten handler om utvikling og evaluering av konsepter for investeringsprosjekt i staten. Utredningsgruppen beskriver konteksten for slik konseptutvikling, begrepsbruken som er benyttet i arbeidet og en rekke ...