• Visualisering av DAK-modeller i VR 

      Solheim, Gunnar (Master thesis, 2006)
      Jeg har i denne masteroppgaven sett på bruken av virtuell virkelighet i dataassistert konstruksjon. Målet har vært å finne ut hvordan virtuell virkelighet kan utnyttes av arkitekter i designarbeidet. Jeg har tatt utgangspunkt ...