• Erfaringer fra alternative boformer 

      Solheim, Eline (Master thesis, 2018)
      Flere påstår at det finnes en skjevhet i boligmarkedet i dag med tanke på boligmassen og husholdningsstørrelsene. Denne skjevheten kan påvirke folks opplevde bokvalitet. Formålet med oppgaven er derfor å se om alternative ...