• Vi må jo aldri glemme elevstemmen 

      Solheim, Brit Elin (Master thesis, 2022)
      I norsk skole har elever rett på et trygt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring (Opplæringsloven, 1998). Likevel øker skolevegringsproblematikken mer og mer. Det er et komplekst fenomen, som kan være utfordrende ...