• Fortetting i eksisterende bomiljø 

      Solheim, Anders Linge; Johansen, Andreas Ludvigsen (Master thesis, 2018)
      Oppgaven tar for seg hvordan graden av suksess kan økes for utbygger og eksisterende bomiljø i fortettingsprosjekt. Det er kjent at prosjekter av denne typen er komplekse. Dette er vanskelige prosjekter for utbygger å ...