• Optimalisering av forsyningskjeder i byggeprosjekter 

      Solhaug, Eskil (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven presenterer prinsipper for ledelse av forsyningskjeder og fungerer som et bidrag i arbeidet med å utvikle, forbedre og optimalisere forsyningskjeder. I en sterkt konkurransepreget byggebransje er ...