• Sammenlikning av landmålingsoppgaver i Libanon og Norge 

      Solh, Mohamed Saadallah (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Denne bachelor oppgaven har tatt for seg arbeidsoppgavene til landmålere og sammenlignet dem fra to ulike land, henholdvis Libanon og Norge. Landmålerens oppgave er å måle opp terrenger/landområde, hente inn data ...