• Skole-hjemsamarbeid i videregående opplæring. En kvalitativ studie. 

      Solgaard, Tonje Flem (Master thesis, 2009)
      NORSK: Utdanning ses som en verdi både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Samfunnet har behov for kvalifisert arbeidskraft, og det er få jobber som ikke krever utdanning på minimum videregående nivå, gjerne høyere. ...