• CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler 

      Solemdal, Yngve (Master thesis, 2013)
      Kjøling av datasentraler står for en økende del av verdens elektrisitetsforbruk. I senere år har fokus dreid seg fra utelukkende å være på driftssikkerhet til å også omfatte energieffektivitet. Mer energiintensivt IT-utstyr, ...