• Uønsket atferd hos elever, hvordan kan dette forhindres? 

      Solem, Marit (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgaven omhandler hvordan man som lærer kan arbeide for å forhindre den uønskede atferden hos elever, og hvordan man kan skape et bedre læringsmiljø hos elever som viser uønsket atferd, men også for resten av klassen. ...