• Object Detection in Skijumping 

      Solberg, Viktor Grøndalen (Master thesis, 2021)
      I løpet av de siste årene har kunstig intelligens og spesielt dyp læring mottatt en voldsom økning av oppmerksomhet. Dette har i kombinasjon med stadig kraftigere maskinvare og lettere tilgang på store datamengder ført til ...