• Bruk av overskuddsvarme til hydrogenproduksjon 

   Luu, Iris; Schiong, Marie (Bachelor thesis, 2021)
   I dag blir det produsert store mengder overskuddsvarme i industrielle prosesser, og denne varmen går ofte til spille. Hensikten med denne oppgaven er å gjøre rede for hvordan overskuddsvarmen fra svovelsyrefabrikken ved ...
  • Energy efficiency of respiration in mature and newborn reindeer 

   Solberg, Simon Birger Byremo; Kjelstrup, Signe; Magnanelli, Elisa; Kizilova, Nataliya; Barroso, Iratxe Lorea Casado; Acquarone, Mario; Folkow, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Reindeer (Rangifer tarandus) have evolved elaborate nasal turbinate structures that are perfused via a complex vascular network. These are subject to thermoregulatory control, shifting between heat conservation and ...
  • Energy-Efficient Designs of Systems: From Nature to Chemical Engineering 

   Solberg, Simon Birger Byremo (Master thesis, 2019)
   Dette masterprosjektet omfatter en undersøkelse av to forskjellige emner. Vi bruker teorien om irreversibel termodynamikk som et rammeverk for å betrakte effekten av geometri på energi-effektivitet av systemer i naturen. ...
  • Heat to Hydrogen by RED—Reviewing Membranes and Salts for the RED Heat Engine Concept 

   Zimmermann, Pauline; Solberg, Simon Birger Byremo; Tekinalp, Önder; Lamb, Jacob Joseph; Wilhelmsen, Øivind; Deng, Liyuan; Burheim, Odne Stokke (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The Reverse electrodialysis heat engine (REDHE) combines a reverse electrodialysis stack for power generation with a thermal regeneration unit to restore the concentration difference of the salt solutions. Current approaches ...
  • Nature-inspired geometrical design of a chemical reactor 

   Magnanelli, Elisa; Solberg, Simon Birger Byremo; Kjelstrup, Signe (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We explore the possibility to actively use the system geometry to search for states of minimum entropy production in a chemical reactor. This idea is inspired by the energy-efficient mass and energy transfer that takes ...
  • No-mix vanadium redoks flytbatteri 

   Haug, Eirik Osmundsen; Flo, Henrik; Thurmann, Jonas Berg (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å eksperimentelt verifisere litteraturen som peker på at no-mix vanadium redoks flytbatterier (VRFB), utnytter elektrolytten bedre enn, og har høyere virkningsgrad enn, mer konvensjonelle ...