• EPP-basert protesemodell 

      Solberg, Ranveig (Master thesis, 2011)
      Oppgaven er en fortsettelse av tidligere arbeid med å utvikle en EPPbasertprotsese med to frihetsgrader til en ung dysmelipasient som hartransversell armdysmeli med en rudimenter nger. Denne ngeren skalbrukes til å styre ...