• Kommunisme i Nord-Norge 1949-1965 i norske aviser 

      Solberg, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
      I denne teksten vil det undersøkes nærmere hvordan norske aviser har fremstilt kommunister i Nord-Norge i perioden 1949-1965. Gjennom analyse av en rekke ulike avisartikler vil det avdekkes trender som preger argumentene ...