• Pasientlogistsikk og køhåndtering ved sykehus 

      Solberg, Marthe Trygg (Master thesis, 2014)
      Masterprosjektet tar for seg håndtering av pasienter på venteliste hos revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital.Helsetilsynet og Fylkesmannen påpeker at et utdatert system for ventelister og timeoppsett er hovedårsaken ...