• Nykken: Visualizing Hydrological Data 

   Runde, Sunniva Mathea; Solberg, Kaja Løvsjø (Master thesis, 2021)
   Med populasjonsvekst og klimaendringer er vann- og kloakksystemer viktigere enn noen sinne. Økt nedbør fører til mer vann i avløpsrørene og er med på å øke flomfaren i byene. Derfor kontrollerer og overvåker forskere ...
  • Nykken: Visualizing Hydrological Data 

   Runde, Sunniva Mathea; Solberg, Kaja Løvsjø (Master thesis, 2021)
   Med populasjonsvekst og klimaendringer er vann- og kloakksystemer viktigere enn noen sinne. Økt nedbør fører til mer vann i avløpsrørene og er med p å å øke flomfaren i byene. Derfor kontrollerer og overv ̊aker forskere ...