• Trykkpulsasjonsmålinger på høytrykkskraftverk 

      Solberg, Jo Magnus (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven er skrevet i forbindelse med et pågående doktorgradsarbeid der det blant annet skal gjøres trykkpulsasjonsmålinger på det eksisterende løpehjulet ved Tokke kraftverk. Hensikten med denne trykkpulsasj ...