• Framdriftsoppfølging ved Harpe bru - E6 Frya-Vinstra 

      Solbak, Tormod Lian (Master thesis, 2015)
      Denne studiens hensikt har vært å se etter faktorer som påvirker framdriften i et spesifikt prosjekt i positiv eller negativ retning. Oppgavens problemstilling har vært som følger: Hovedfokuset i oppgaven vil være framdrift ...