• Lønnsomhetsanalyse av Celsa Armeringsstål AS 

      Moe, Bente Øvereng; Snellingen, Martin; Søreng, Karen (Bachelor thesis, 2019)
      Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av vår bachelorgrad ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og vår hovedprofil Økonomisk styring. Oppgaven fokuserer på en lønnsomhetsanalyse av bedriften Celsa Armeringsstål AS ...