• Forankring av strategisk målbilde gjennom omorganisering 

      Snell, Adrian (Bachelor thesis, 2021)
      I dagens samfunn har digitale transformasjoner kommet høyt opp på agendaen. Endringer har blitt den nye normalen og det strategiske målbildet til organisasjoner har derfor blitt et større fokus. Denne studien handler om ...