• Normalvannmengder og deres relevans for dimensjonering av rør i 2019 

      Snekvik, Arnulf; Jacobsen, Ole Martin (Bachelor thesis, 2019)
      Målet for denne rapporten er å undersøke hvorvidt normalvannmengdene gitt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og NS 3055 fortsatt er relevante for dimensjonering av tappevannsannlegg i 2019. I rapporten er det ...