• Anvendelsen av traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjoner 

      Smith, Emma. (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Formålet med denne studien er å undersøke hvordan miljøterapeuter anvender traumebevisst omsorg på en privat barnevernsinstitusjon. Hvordan jobber de etter prinsippene i traumebevisst omsorg og på hvilken måte ...