• DESIGN AV NACELLE FOR EN 10 MW VINDTURBIN 

      Smith, Ebbe Berge (Master thesis, 2012)
      En løsning for to hoved lager og en bunnplate for NOWITECH 10MW referanse turbinen er foreslått basert på dimensjonering i henhold til ekstremlaster. Ekstremlastene er basert på ekstrapolerte laster under vanlig strøm ...