• Analysing limitations of the FlowCyl as a one-point viscometer test for cement paste 

   Cepuritis, Rolands; Skare, Elisabeth Leite; Ramenskiy, Evgeny; Mørtsell, Ernst; Smeplass, Sverre; Li, Shizhao; Jacobsen, Stefan; Spangenberg, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The FlowCyl is a simple flow viscometer – a modification of the Marsh Cone test apparatus – developed to quantify the flow behaviour of cement pastes. The FlowCyl gives a one-parameter characterisation of rheology called ...
  • Betong med høy flyveaskedosering 

   Hermansen, Frederic Aarnæs (Master thesis, 2018)
   Oppgaven har gjennom ulike laboratorieforsøk gjort målinger av betong- og mørtel sammensetninger med en høy flyveaskedosering, i området 50-80% av total bindemiddelmengde. Tilfredsstillende fasthetsutvikling og støpelighet ...
  • Betong med redusert klimagassutslipp til Gullhaug Torg 2A-prosjektet 

   Elgen, Anders Raastad; Vogt, Jo Håvard A. (Master thesis, 2018)
   Byggebransjen preges i dag av et voksende fokus på miljø, blant annet gjennom miljøsertifiseringer og prosjekter kategorisert som passivhus, nullhus og plusshus. Både for å etterlate seg et mindre avtrykk på jorda, men ...
  • Betong som elektrisk isolator i aluminiumsproduksjon 

   Fossum, Bjarne Eie (Master thesis, 2014)
   Produksjon av aluminium foregår i store elektrolyseanlegg og drives ved hjelp av kraftige likestrømsstyrker. I slike anlegg er det svært viktig å forhindre elektrisk kortslutning og elektromagnetisk eksponering. Da betong ...
  • Betongens rolle i brannsikre tunneler - En vurdering av konstruksjonens brannmotstand i norske veitunneler 

   Salvesen, Elin Nordby (Master thesis, 2016)
   Betong utøver generelt god brannmotstand, og utgjør en viktig del av den passive brannsikringen ved å være en del av bergsikringen og vann- og frostsikringen (V/F-sikringen) i en tunnelkonstruksjon. For betong som bergsikring ...
  • Biocrete - Biokull i betong 

   Gjengår, Petter Wedø; Nesse, Håkon Farestvedt; Solheim, Vibeke Heitmann (Master thesis, 2021)
   Betong er et av verdens mest populære byggematerialer, men samtidig en klimaversting. Produksjon av bindemiddelet i betong, sement, er anslått til å stå for rundt 8 % av verdens totale CO_2-utslipp. Samtidig produserer ...
  • Biocrete - Biokull i betong 

   Gjengår, Petter Wedø; Solheim, Vibeke Heitmann; Nesse, Håkon Farestvedt (Master thesis, 2021)
   Betong er et av verdens mest populære byggematerialer, men samtidig en klimaversting. Produksjon av bindemiddelet i betong, sement, er anslått til å stå for rundt 8 % av verdens totale CO_2-utslipp. Samtidig produserer ...
  • Biocrete - Biokull i betong 

   Gjengår, Petter Wedø; Nesse, Håkon Farestvedt; Solheim, Vibeke Heitmann (Master thesis, 2021)
   Betong er et av verdens mest populære byggematerialer, men samtidig en klimaversting. Produksjon av bindemiddelet i betong, sement, er anslått til å stå for rundt 8 % av verdens totale CO_2-utslipp. Samtidig produserer ...
  • Biocrete - Karbonfangst og -lagring ved bruk av biokull i betong 

   Lenes, Oliver Andre; Strypet, Vebjørn (Master thesis, 2022)
   Tallene fra LCA-analysen gjennomført av Accend viser at lagringspotensialet er noe lavere enn tidligere antatt. Biokullet har brutto lagringspotensial på 3,275 tonn CO_2 per tonn biokull. Avviket fra tidligere antakelser, ...
  • Bruk av lavvarmebetong for å redusere rissrisiko i grove betongkonstruksjoner 

   Hågensen, Gøran (Master thesis, 2013)
   Bruk av såkalt lavvarmebetong er med på å redusere varmeutviklingen i betongkonstruksjoner, noe som bidrar til å redusere rissrisikoen som følge av ytre fastholding. I denne oppgaven er det undersøkt hvilken effekt ...
  • Crack Risk Assessment in Massive Structures 

   Niazi, Hijratullah (Master thesis, 2017)
   This Master s thesis is the extended version of the project assignment done for TKT4530- Concrete Technology, Specialization Project, and has mainly two parts. The first part studies the effect of the seasons on crack index ...
  • Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding 

   Halvorsen Kind, Arild; Oskarsen, Øyvind (Master thesis, 2012)
   Bruken av lavvarmebetong i massive konstruksjoner bidrar til å redusere varmeutviklingen, og dermed rissrisikoen. På den andre siden medfører bruken av lavvarmebetong lav tidligfasthet i konstruksjonen. Dette kan gi redusert ...
  • Effekten av lavvarmebetong på fasthetsutvikling og rissrisiko i anleggskonstruksjoner utsatt for fastholding 

   Halvorsen Kind, Arild; Oskarsen, Øyvind (Master thesis, 2012)
   Bruken av lavvarmebetong i massive konstruksjoner bidrar til å redusere varmeutviklingen, og dermed rissrisikoen. På den andre siden medfører bruken av lavvarmebetong lav tidligfasthet i konstruksjonen. Dette kan gi redusert ...
  • Evaluering av aktuelle tiltak for å redusere faren for termisk opprissing i massive damkonstruksjoner i betong 

   Hagen, Eivind (Master thesis, 2012)
   Oppgaven tar for seg opprissing av massive damkonstruksjoner i betong. Utgangspunktet for oppgaven er Skardfossdammen som Skanska skal bygge ved Rjukan i Tinn kommune i Telemark. Her skal Skanska rive den gamle dammen, og ...
  • FlowCyl: one-parameter cement paste rheology test developed at NTNU, Norway 

   Cepuritis, Rolands; Jacobsen, Stefan; Skare, Elisabeth Leite; Spangenberg, Jon; Smeplass, Sverre; Mørtsell, Ernst (Journal article, 2019)
   The FlowCyl is a simple flow viscometer – a modification of the Marsh Cone test apparatus developed to characterize cement pastes and grouts. The FlowCyl gives a one-parameter characterisation of rheology called the flow ...
  • Fuktforhold i kjellervegger av betong under grunnvannstand 

   Rønnes, Tuva Jakobsen (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven er betongens tetthetsparametere studert, med hensikt å få bedre innsikt i fuktforholdene i kjellervegger under grunnvannstand mot klimatiserte rom. Betongsammensetninger med B35M45- og B45MF40 SV40-kvaliteter, ...
  • Industrigulv i betong 

   Iversen, Hugo Andre (Master thesis, 2018)
   Rapporten har til hensikt å evaluere fire alternative gulvkonsepter for industrigulv i betong knyttet opp mot et spesifikt industrigulv som skal ha minst mulig riss og fuger. Dette er viktig for å oppnå høy brukskvalitet, ...
  • Influence of crushed aggregate fines with micro-proportioned particle size distributions on rheology of cement paste 

   Cepuritis, Rolands; Jacobsen, Stefan; Smeplass, Sverre; Mørtsell, Ernst; Wigum, Børge J.; Ng, Serina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper presents a study on how crushed concrete aggregate fines affect rheological properties of cement paste. The fines (≤250 μm) were produced by high-speed vertical shaft impact (VSI) crushing of rock types from 10 ...
  • Integrert styrkeberegning og klimagassoptimalisering av flatdekker med ulike armeringsløsninger 

   Aure, Lauritz; Klokkervold, Jørgen (Master thesis, 2021)
   Byggebransjen står for en betydelig andel av verdens klimgassutslipp. Dagens klimautfordringer krever et økt fokus på klimavennlige måter å bygge på. Det er i nyere tid rettet et stort fokus på utvikling av miljøvennlige ...
  • Integrert styrkeberegning og klimagassoptimalisering av flatdekker med ulike armeringsløsninger 

   Klokkervold, Jørgen; Aure, Lauritz (Master thesis, 2021)
   Byggebransjen står for en betydelig andel av verdens klimgassutslipp. Dagens klimautfordringer krever et økt fokus på klimavennlige måter å bygge på. Det er i nyere tid rettet et stort fokus på utvikling av miljøvennlige ...