• Rotårsaksanalyser 

      Smedvik, Kjetil Andre (Master thesis, 2010)
      Målet med masteroppgaven har vært å utvikle en håndbok for rotårsaksanalyser (RCA) som landorganisasjonen til Odfjell Drilling kan benytte. Bakgrunnen for utviklingen av håndboken var den økende bevisstheten rundt verktøyet ...