• Sykepleiers rolle i møte med ungdom med anoreksi 

      Myhra, Jenny Marie; Skrebergene, Ida; Smedshammer, Marte Malén (Bachelor thesis, 2018)
      Innledning: Hensikten med studien er å tilegne seg kunnskaper om hvordan sykepleiere kan skape en terapeutisk relasjon til ungdommer med anoreksi. Forfatterne ønsket å finne ut hvordan sykepleier kan bruke seg selv terapeutisk ...