• The Impact of Political Factors on Bank CDS Spreads: A Data-Driven Approach 

      Bø, Jørgen Frost; Lian, Magnus Lysholm; Smeby, Karl Magnus (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven analyserer vi empirisk hvilke variabler som er viktige for CDSene til et globalt utvalg av 46 børsnoterte banker i perioden fra 2005 til 2019. Vi studerer tradisjonelle regnskaps- og markedsvariabler, i ...