• Modellering, regulering og simulering av dobbel Cubesat. 

      Slungård, Finn Eivind (Master thesis, 2009)
      Oppgaven dreier seg om regulatordesign for en magnetisk aktuert dobbel Cubesat. NTNU vil muligens bygge en slik, og det er et behov for å undersøke reguleringsmetoden for satellitten siden tidligere studier har fokusert ...