• Dybdelæring gjennom praktiske aktiviteter og forsøk i naturfag 

      Sletten, Christine (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven som hensikt å beskrive hvordan et utvalg lærere i småskolen opplever at praktiske aktiviteter og forsøk bidrar til dybdelæring. Metoden som er brukt er kvalitative intervjuer av to lærere. For å kunne ...