• Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledninger 

      Jensehaugen, Jørgen; Sletteland, Anja (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Siden palestinernes president Mahmoud Abbas forlot 2010-forhandlingene, har Israels statsminister gjentatte ganger invitert ham tilbake til forhandlingsbordet så lenge alle betingelser legges til side. Men «ingen betingelser» ...