• SOAR i Azure Sentinel 

      Angell-Jacobsen, Erlend; Slettebakken, Sebastian (Bachelor thesis, 2021)
      Denne rapporten inneholder oppsett og testing av automatiserte systemer i Azure Sentinel. Oppsettet blir beskrevet trinnvis i de første delene av rapporten. Testene vil se på finne tid spart og om presisjonen og sporbarheten ...